پیچ چشمی

پیچ چشمی

این پیچ بدلیل شکل ظاهری که یک سوراخ در بالای سر پیچ قراردارد به پیچ چشمی معروف میباشد

DIN444 - EYE BOLT