تولید کننده واشر تخت

تولید کننده واشر تخت

DIN125 - این نوع واشر تخت ساده و پرمصرفترین نوع واشر میباشد و در دو تیپA,Bمعرفی شده است بازرگانی رشیدی تولید کننده انواع واشر تخت