مهره شش گوش آهنی و خشکه

مهره شش گوش آهنی و خشکه

DIN934 - این مهره شش گوش و پرمصرفترین مهره در تمام صنایع میباشد و با انواع کلاس 8.8 و 10.9  ارائه میگردد

مهره  شش گوش آهنی از سایز 3تا 36 موجود می باشد مهره خشکه با گرید 8.8 و 10.9 از سایز 6 تا 36 موجود می باشدبازرگانی رشیدی وارد کننده پیچ و مهره