تولید کننده انواع واشر فنری

تولید کننده انواع واشر فنری

DIN127 - این واشر بدلیل شکل ظاهری و متریال خود به واشر فنری معروف می باشد