پیچ های سرخزینه ای

گريدهاي مختلف
پیچ های سر خزینه ای بیشتر در موقعیت  ها و جاهایی کاربرد دارند که طراح یا سازنده نخواهد گل پیچ روی سطح اتصال جایی را اشغال نماید یا یک سطح صاف مورد نظر باشد. این پیچ ها در انواع سایزها و استانداردهای ابعادی تولید می شوند که می توانند آلن خور یا پیچ گشتی خور باشد.

كاربرد
پيچ هاي سرخزینه ای اغلب بیشترین استفاده را در صنایع خودروسازی، واگن و ماشین سازی، مترو و صنایع ریلی و... دارند و در انواع شکل ها و کاربردهای مختلف با گریدهای 10.9، 12.9، فولاد زنگ نزن(SS304 و SS316) و در سایزهای اینچی و متریک موجوداند.

قابليت توليد و تأمين
بازرگانی رشیدی توانایی تولید انواع پیچ و مهره های سرخزینه ای از سایز M4 تا M45 را دارد و در گریدهای مختلف سختکاری شده و آهنی و فولاد زنگ نزن قابل تولید و تأمین است.