پیچ
پيچ سرمته اي پيچ چشمي پيچ سر گرد
پيچ آلن پيچ اتاقي پيچ شش گوش HV (ساختمانی)
پيچ سر مربعي پيچ  آلنی ساختماني پيچ سر خزينه اي
پیچ شش گوش
پیچ متری پیچ جوشی
مهره


مهره واشر دار (فلنجي) مهره سر بسته مهره باریک شش پر

مهره کوپلر و اتصال
مهره چشمي مهره شش گوش

مهره شش گوش HV مهره چهارگوش مهره قفل دار (کاسه نمدی)
مهره خاردار مهره جوشی
واشر
واشر تخت واشر سختكاري شده (HV) واشر فنری
واشر خاص و شاخص كشش واشر با طرح خاص
انکربولت

Eye بولت انكر بولت با گل مربعي و شش گوش انكر بولت هاي J، U، L شكل
رول بولت (هیلتی)
استادبولت

استاد بولت هاي با طرح و روزه خاص تمام رزوه
دو سر رزوه

کلمات کلیدی

بازرگانی رشیدی , پیچ و مهره , خرید پیچ و مهره , اطلاعات پیچ و مهره , پیچ ومهره ,www.traderashidi.com

پیچ استوانه ، پیچ خودکار ، پیچ آهنی، پیچ خشگه ، پیچ الن ، پیچ اآلن سر تخت ، پیچ اآلن مغزی ، پیچ سرمته ، پیچ چشمی ، پیچ استیل ، پیچ تک خار ، پیچ متری ، پیچ متری دنده کبریتی ، پیچ تی ، پیچ جوشی ، پیچ چهار گوش ، پیچ دنده درشت ، پیچ دنده ریز ، پیچ گالوانیزه ، پیچ گالوانیزه گرم ، پیچ میلیمتر ، پیچ دنده ژاپنی ، پیچ نیم متری ، پیچ یک متری ، پیچ کفشکی ، پیچ نیم رزوه ، پیچ تمام رزوه بولت . بولت ساختمانی . پیچ دنده ریز آلمانی . پیچ دنده ریز آمریکایی . پیچ کناف

مهره اهنی ، مهره خشگه ، مهره باریک ، مهره شش گوش ، مهره چهار گوش ، مهره خاردار ، مهره داربستی ، مهره فلنچی ، مهره گالوانیزه ، مهره گالوانیزه گرم ، مهره ، مهره دنده کبریتی ، مهره کاسه نمدی ، مهره واشر دار.  مهره کوپلر مهره اتصال مهره کلاس 8 مهره کلاس 10

واشر تخت ، واشر فنری ، واشر مسی ، واشر چهار گوش ،واشر خورشیدی ، واشر خاردار ، واشر تخت گالوانیزه ، واشر تخت گالوانیزه گرم ، واشر فنری گالوانیزه ، واشر فنری گالوانیزه گرم  واشر فلزی  ,واشر اسپیرینگ .واشرتخت فلزی . واشر تخت لاستیکی . واشر  تولید کننده واشر تخت  ,واشر موجی . واشر تخت hv .,واشر فنری موجی واشر کج واشر بشقابی

پبچ شیروانی ، پیچ شیروانی نوک منته ای ، پیچ خودرویی، پیچ hv ، پیچ سازه های فلزی ، پیچ خشکه 8.8 ، پیچ خشکه 10.9 ، پرچ .پیچ ساختمانی.  انواع پیچ های ساختمانی . پیچ چپ گرد . میخ پرچ  . . پیچ مته ای . پیچ مته دار . پیچ سر مته . پیچ های ساختمانی . پیچ و مهره ساختمانی . انواع پیچ ساختمانی  پیچ سیاه . پیچ خشکه 8/8 . پیچ خشکه 10/9 .پیچ دنده مثلثی . پیچ دنده ذوزنقه ای پیچ خشکه فولادی گرید 8.8 پیچ خشکه فولادی گرید 10.9 پیچ شش گوش خشگه8.8