تولید کننده انواع واشر تخت بازرگانی رشیدی

واشر ها
واشر حلقه یا لایه‌ای معمولاً از جنس لاستیک  و فلز است که به عایق کردن نقاط پیوند لوله‌ها و سطوح کمک می‌کند. واشر از خانواده درزبندها و درزگیرها به شمار می‌آید.
انواع واشر
واشر با DIN 125 – اين واشر به واشر تخت معروف و يك واشر ساده  و پر مصرفترين واشر در ابغاد مختلف ميباشد كه در دو تيپ A, B  معرفي شده است .
واشر با DIN 127 _ اين واشر به دليل شكل ظاهري و متريال خود حالت فنري دارد  كه به آن واشر فنري ميگويند .
واشر با DIN 137 – اين واشر با تيپ   A , B معرفي شده و به دليل شكل ظاهري خود به واشر موجي معروف است .
واشر با DIN 434 -435 – اين واشر يك واشر چهار گوش است كه بر روي سطح آن يك يا دو شيار وجود دارد كه قطر واشر به صورت مخروطي ميباشد .
‌واشر با DIN 926 -  اين واشر از نوع چهار گوش ميباشد .
واشر با DIN 471 – اين واشر يك نوع خار ميباشد كه بر روي شفت قرار ميگيرد .
واشر با DIN 472 – اين واشر يك نوع خار ميباشد كه داخل قطعات قرار ميگيرد .
واشر با DIN 2093 –  اين واشر يك نوع واشر خاص ميباشد كه اصطلاحاً به آن فنري بشقابي ميگويند . اين واشر در 2 تيپ A, B  معرفي شده است . اين واشر ضخيم بوده  و شبيه بشقاب ميباشد و به دليل استفاده يك نوع فنر براي اين واشر حالت فنر دارد .
‌واشر با DIN 3017 – اين نوع همان بست شيلنگ ميباشد .
‌  واشر با DIN 6797 – اين واشر با دو تيپ   A , J معرفي شده است . شكل اين واشر در تيپ  A قسمت قطر خارجي آن دنده دنده  ميباشد  ودر تيپ      J قسمت داخلي آن دنده  دنده ميباشد .
واشر با  N M G 452 –  اين واشر يك نوع واشر است كه سطح آن عاجدار ميباشد بازرگانی رشیدی تولید کننده انواع واشر تخت میباشدد

کلمات کلیدی

بازرگانی رشیدی , پیچ و مهره , خرید پیچ و مهره , اطلاعات پیچ و مهره , پیچ ومهره ,www.traderashidi.com

پیچ استوانه ، پیچ خودکار ، پیچ اهنی ، پیچ خشگه ، پیچ الن ، پیچ الن سر تخت ، پیچ الن مغزی ، پیچ سرمته ، پیچ چشمی ، پیچ استیل ، پیچ تک خار ، پیچ متری ، پیچ متری دنده کبریتی ، پیچ تی ، پیچ جوشی ، پیچ چهار گوش ، پیچ دنده درشت ، پیچ دنده ریز ، پیچ گالوانیزه ، پیچ گالوانیزه گرم ، پیچ میلیمتر ، پیچ دنده ژاپنی ، پیچ نیم متری ، پیچ یک متری ، پیچ کفشکی ، پیچ نیم رزوه ، پیچ تمام رزوه

مهره اهنی ، مهره خشگه ، مهره باریک ، مهره شش گوش ، مهره چهار گوش ، مهره خاردار ، مهره داربستی ، مهره فلنچی ، مهره گالوانیزه ، مهره گالوانیزه گرم ، مهره ، مهره دنده کبریتی ، مهره کاسه نمدی ، مهره واشر دار

واشر تخت ، واشر فنری ، واشر مسی ، واشر چهار گوش ،واشر خورشیدی ، واشر خاردار ، واشر تخت گالوانیزه ، واشر تخت گالوانیزه گرم ، واشر فنری گالوانیزه ، واشر فنری گالوانیزه گرم