آزمایشگاه و کیفیت رشیدی

آزمایش های زیر کیفیت محصولات ما را تضمین می نماید :
-1بازرسی مواد اولیه ( آنالیز )
-2قسمت های ابعادی و گیج
-3تست مایع نافذ
-4تست پروفیل دنده
-5تست بارگواه
-6تست سختی سنجی
-7تست متالوگرافی
-8تست های مربوط به پوشش


متداول ترين استانداردهاي پيچ و مهره هاي مورد استفاده در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي عبارتند از ASTM A193, A194 & A320 كه عناوين و توضيحات آنها بشرح زير است:
ASTM A193: پيچ هاي از جنس فولاد آلياژي و فولاد ضد زنگ براي سرويس دماي بالا
ASTM A194: مهره هاي فولاد آلياژي و كربني براي پيچ هاي مورد استفاده در سرويس دما و فشار بالا
ASTM A320: پيچ هاي فولاد آلياژي و فولاد ضد زنگ براي سرويس دما پايين (Low temperature)
آخرين ويرايش اين استانداردها براي دانلود پيوست گرديده است.
براي بازرسي پيچ و مهره ها ابتدا بايستي مدارك سفارش خريد و مدارك مربوط به بازرسي شامل ITP (برنامه بازرسي و آزمون) يا QCP (برنامه كنترل كيفي سازنده) را بررسي و بازبيني نمود.
بازرسي ابعادي مطابق اندازه هاي داده شده در درخواست خريد بايستي توسط بازرس كنترل شود. همچنين اندازه استاندارد پيچ و مهره با استاندارد ASME B16.5 و ASME B18.2.1 و ASME B18.2.2 مطابقت داده مي شود.
رزوه كاري (Threading) بر اساس ASME B1.1 و ASME B18.2.2 كنترل مي شود.
معمولا گيج هاي برو-نرو يا Go Not Go نيز براي كنترل ابعادي پيچ و مهره ها كاربرد مفيدي دارد.
در تمامي مراحل اندازه گيري دقت به كاليبراسيون تجهيزات بازرسي داشته باشيد.
Toughness Test يا آزمون چقرمگي (يا تست ضربه كه به Impact test نيز معروف است) نيز براي سرويس دما پايين انجام مي شود. البته در A320 الزاماتي براي انجام اين تست وجود دارد ولي در A193 فقط در supplementary اين استاندارد الزام مي شود. (در واقع در صورت نياز مشتري)
در نهايت بازرسي ظاهري و پوشش پيچ و مهره ها بر اساس درخواست خريد مهم مي باشد.
بازرسي پاياني شامل بازرسي ماركينگ (علامتگذاري) و بازرسي بسته بندي خواهد بود.
پس از اتمام بازرسي نوبت به بررسي مدارك فاينال بوك (كتابچه نهايي ساخت و بازرسي) مي رسد. گواهينامه هاي مواد بايستي بر اساس درخواست خريد به لحاظ نوع مدرك بازرسي ارائه شده از طرف سازنده بررسي شود. (منظور استاندارد EN 10204 است.)
پكينگ ليست را پس از تاييد اقلام بازبيني نموده و امضاء نماييد و گواهي ترخيص صادر گردد.

کلمات کلیدی

بازرگانی رشیدی , پیچ و مهره , خرید پیچ و مهره , اطلاعات پیچ و مهره , پیچ ومهره ,www.traderashidi.com

پیچ استوانه ، پیچ خودکار ، پیچ اهنی ، پیچ خشگه ، پیچ الن ، پیچ الن سر تخت ، پیچ الن مغزی ، پیچ سرمته ، پیچ چشمی ، پیچ استیل ، پیچ تک خار ، پیچ متری ، پیچ متری دنده کبریتی ، پیچ تی ، پیچ جوشی ، پیچ چهار گوش ، پیچ دنده درشت ، پیچ دنده ریز ، پیچ گالوانیزه ، پیچ گالوانیزه گرم ، پیچ میلیمتر ، پیچ دنده ژاپنی ، پیچ نیم متری ، پیچ یک متری ، پیچ کفشکی ، پیچ نیم رزوه ، پیچ تمام رزوه

مهره اهنی ، مهره خشگه ، مهره باریک ، مهره شش گوش ، مهره چهار گوش ، مهره خاردار ، مهره داربستی ، مهره فلنچی ، مهره گالوانیزه ، مهره گالوانیزه گرم ، مهره ، مهره دنده کبریتی ، مهره کاسه نمدی ، مهره واشر دار

واشر تخت ، واشر فنری ، واشر مسی ، واشر چهار گوش ،واشر خورشیدی ، واشر خاردار ، واشر تخت گالوانیزه ، واشر تخت گالوانیزه گرم ، واشر فنری گالوانیزه ، واشر فنری گالوانیزه گرم